Wrzesień

TEMATYKA: To jestem ja  Moja grupa  Moja droga do przedszkola Idzie jesień przez las… przez park ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE: Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie, wypowiadanie się na swój temat. Utrwalenie...