Króliczki

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Nauczyciele:
mgr Jadwiga Adasik
mgr Sylwia Sulej

Pedagodzy specjalni:
dr Maria Grądziel
mgr Edyta
 Kulisz-Bielecka
mgr Anetta Wójcik

Pomoc nauczyciela:
Barbara Sikora

Woźna oddziałowa:
Magdalena Mizak

 

KRÓLICZKI

 

KRÓLICZKI – To my – dzielne 5-latki.

W naszej przedszkolnej gromadce czujemy się wspaniale, bawimy i uczymy się wytrwale.

Zabawek u nas w sali wiele i wszyscy razem bawimy się jak dobrzy przyjaciele.

Chętnie gramy, układamy, swoją sprawność poprawiamy. Chociaż czasem się spieramy, to bardzo szybko się przepraszamy, bo już magiczne słówka znamy.

W ciągu dnia tańczymy, śpiewamy i na instrumentach muzycznych gramy.

Na nowym placu się bawimy i na spacery chodzimy. Obiadki smaczne zjadamy, chociaż przy surówkach narzekamy.

O naszą salę dbamy, a zabawki na miejsce pięknie odkładamy. Nasze panie się do nas uśmiechają i miło z nami czas spędzają.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I. 6.00 – 8.00 INTEGRACJA ZESPOŁU DZIECIĘCEGO, WPROWADZENIE NASTROJU DO ZABAWY I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W CIĄGU CAŁEGO DNIA

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

II. 8.00- 13.00 ZABAWY I SYTUACJE EDUKACYJNE POZWALAJĄCE NA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8.30  – 9.00  Przygotowanie do śniadania. Śniadanie Czynności sanitarno-higieniczne – nauka oraz utrwalanie nawyków czystości osobistej. Nauka kulturalnego zachowania się przy stole.

9:00 – 10:00 Zajęcia grupowe, uwzględniające  potrzeby i oczekiwania rozwojowe dzieci w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych.

– poznawanie siebie i otaczającego świata,
– nabywanie umiejętności poprzez działanie,
– odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśników,
– budowanie systemu wartości,
– inspirowanie twórczych zachowań dzieci (współpraca w grupie).
– język angielski.

10.00 – 11.00 Zabawy dowolne dzieci przy dyskretnym udziale nauczyciela rozwijające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Zajęcia indywidualne pod kierunkiem pedagoga, logopedy, psychologa.

11.00 – 12.00  Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki: tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej.

12:00 – 12:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Nauka prawidłowego zachowania się przy stole.

12:30 – 13:00  Mycie zębów. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksacji – słuchanie bajek, muzyki, opowiadań.

III. 13.00 – 15.00 WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI W TRZECIEJ CZĘŚCI DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

13:00 – 14:00 Zabawy ruchowe, tematyczne rozwijające zdolności dzieci.Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy doskonalące logiczne myślenie, zabawy sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, udział w zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych prowadzonych przez specjalistów (logopeda, nauczyciel języka angielskiego).

14:00 – 14:30 Podwieczorek.

14:30 – 15:00 Zajęcia wspólne i indywidualne.Organizowanie sytuacji umożliwiających poznawaniu własnych możliwości. Wspólne i indywidualne zabawy w sali lub ogródku przedszkolnym.
Rozmowy z rodzicami.