DYREKTOR

mgr Renata Gałuszka – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1995 roku, od stycznia 2006r. dyrektor placówki. Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, studia wyższe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (oligofrenopedagogika).

NAUCZYCIELE

mgr Jadwiga Adasik – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 2006 roku, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (pedagogika), studia licencjackie na UMCS w Lublinie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

mgr Joanna Jedziniak – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 2005 roku, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (oligofrenopedagogika), studia podyplomowe na UMCS Lublin – kierunek pedagogika przedszkolna

mgr Beata Kałdonek – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1998 roku, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna), studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie i wychowanie w integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

mgr Dorota Kijewska – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1996 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Teresa Mizak – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1988 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.J.Kochanowskiego w Kielcach (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Halina Radomska – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1987 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie i wychowanie w integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

mgr Sylwia Sulej – nauczyciel mianowany, w placówce pracuje od 2007 roku, absolwentka UMCS w Lublinie (pedagogika ogólna), studia podyplomowe na UMCS z zakresu pedagogiki przedszkolnej

 

PEDAGODZY SPECJALNI

dr Maria Grądziel – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1997 roku, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika, tyflopedagogika), od czerwca 2005 doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia. Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju – I i II stopnia

mgr Anetta Wójcik – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1999 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika), studia podyplomowe z zakresu „Organizacji wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego”.  Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia. Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju – I i II  stopnia. Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych TUS- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

LOGOPEDA

mgr Iza Rodak-Szymańska –logopeda, specjalista wad wymowy, nauczyciel dyplomowany w placówce pracuje od 1995 roku. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Terapeuta motoryki ręki i  Integracji Sensorycznej I stopnia. Logopeda pracujący elementami Metody Krakowskiej:

  • Praca z dzieckiem autystycznym. Początek drogi. Warsztat praktyczny.
  • Metody wywoływania głosek
  • Stymulacje mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania ®
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  • Stymulacja funkcji poznawczych u dzieci z zespołem Downa


PSYCHOLOG

mgr Ewa Lidia Sołtys – ukończone studia z zakresu psychologii na KUL oraz studium pedagogiczne