Oferta

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca tytuł mgr zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, jedna osoba posiada tytuł dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, 9 nauczycieli stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Przyjazne programy nauczania, które są szansą na pełny rozwój dziecka i dobre przygotowanie do szkoły.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych programy rewalidacyjne.

Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Indywidualne programy dostosowane do tempa rozwoju dziecka i przyswajania wiedzy, w tym programy własne: ekologia, promocja zdrowia, edukacja matematyczna, regionalna, plastyczno-muzyczna i teatralna, rewalidacja, dysleksja, terapia logopedyczna.

Program pracy z dzieckiem wybitnie zdolnym, rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i talentów dzieci m.in poprzez udział
w konkursach, występach, przedstawieniach i zajęciach indywidualnych.

Zabawa i nauka w oddziałach integracyjnych dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka (mało liczne grupy –  do 20 dzieci).

Wczesna adaptacja dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Bezpłatne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy.

Bezpłatna nauka j.angielskiego, zajęcia taneczne oraz rytmiczne.

Bezpłatne ćwiczenia z pedagogami specjalnymi dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Bezpłatne ćwiczenia terapeutyczno- rehabilitacyjne.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne.

Konsultacje specjalistyczne dla rodziców.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne, Przedszkoliada.

Rozwijanie zainteresowań dzieci, w tym plastyczne i muzyczne.

Bogata oferta edukacji regionalnej-wycieczki, spacery, pikniki.

Zajęcia z wykorzystaniem komputerów i edukacyjnych programów multimedialnych.

Programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci- adaptacje teatralne dzieł klasyki literatury dziecięcej, koncerty, przedstawienia, zabawy okolicznościowe i integracyjne.

Systematyczna współpraca z instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi.

Dla dzieci posiadających z poradni psychologiczno-pedagogicznej opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzimy nową formę edukacyjno-kompensacyjną: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – zajęcia te prowadzą specjaliści: pedagodzy specjalni-tyflopedagog i surdopedagog oraz logopeda w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu z każdym dzieckiem.

Bogato wyposażona baza lokalowa i dydaktyczna:

– 4 przestronne sale zajęć z pomocami i zabawkami z EFS UE;

– gabinety specjalistyczne (pedagogiczno-psychologiczny i logopedyczny);

– sala gimnastyczna z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, sprzętem do integracji sensorycznej: m. in. różnego rodzaju podwieszki-grzybek, konik, ławeczki, hamaki, a także maty i kamyki sensoryczne, trampolina i inne

– nowoczesne multimedialne pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna, dywan interaktywny

– nowoczesny pion kuchenny, gdzie przygotowywane są również posiłki dla dzieci z dietami pokarmowymi (bezmleczną, bezglutenową, ubogoantygenową, ubogoalergenową).

Ogród przedszkolny wyposażony w atestowany sprzęt do gier i zabaw dla dzieci.