Sponsorzy

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,

że tylko to wszystko, co robimy dla innych,

jest tym, co naprawdę warto robić”

Carroll Lewis

Dyrektor, Pracownicy i Wychowankowie Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach składają serdeczne podziękowania wszystkim Sponsorom za dotychczasową pomoc. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca przyczyni się do umocnienia Państwa wizerunku, pozycji rynkowej i stanie się źródłem sukcesów w realizacji założonych planów.

„Z serca” dziękujemy za dotychczasową współpracę i wrażliwość Państwa na potrzeby naszych przedszkolaków. Mamy głęboką nadzieję, że zaowocuje ona w dalszym rozwoju naszych wychowanków.

Wdzięczni Wychowankowie i Pracownicy

Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach

Prosimy o dalszą pomoc:

Wpłat można dokonać na konto:

54156011952311098107700002

Kontakt przedszkola

Publiczne Przedszkole Integracyjne im.Kubusia Puchatka
ul.Czartoryskich 21
24-100 Puławy

ppi@um.pulawy.pl

telefon:

Dyrektor -81/4586470

Nasi sponsorzy:

Duda Zbigniew” Mięso, wędliny”
 Właściciel Karczmy Parchatka Jolanta Byczek