TEMATYKA:

  1. To jestem ja
  2.  Moja grupa
  3.  Moja droga do przedszkola
  4. Idzie jesień przez las… przez park

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

  1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie, wypowiadanie się na swój temat.
  2. Utrwalenie nazw części ciała, poznawanie narządów zmysłów.
  3. Poznawanie różnych stanów emocjonalnych – złość, smutek, strach, radość.
  4. Poznawanie innych niż dotychczas zasad zasad zachowania się w grupie.
  5. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego oraz wybranymi znakami drogowymi.
  6. Rozróżnianie przedstawionych grzybów jadalnych i trujących.